Tvangsauktioner

Under den fogedretlige behandling af et krav, vil vi sikre vores kundes tilgodehavende ved et såkaldt udlæg i debitors større aktiver. Betales fordringen ikke, kan der herefter gennemføres en tvangsauktioner over de udlagte aktiver.