Inkasso

Vi arbejder udelukkende med inkasso og relaterede retsområder, og vi bistår kunder i alle brancher med et stort antal sager årligt. Kombinationen af stor erfaring og advokatens faglighed gør, at vi leverer fremgang i inddrivelsen på alle porteføljer af debitorer, som vi overtager.

Når sagen er overgivet til inkasso, håndterer vi sagen igennem alle dens faser under et ægte "no cure no pay" koncept. Det betyder, at vi også indgiver betalingspåkrav, gennemfører fogedbehandling m.m. uden honorar, hvis sagen ikke løses. Os bekendt er vi den eneste inkassopartner, som tilbyder alle dele af sagsbehandlingen under "no cure no pay". Baggrunden for, at vi kan gøre dette er netop, at vi løser en meget stor del af de sager, som kunderne betror os.

Vi optimerer løbende på alle aspekter af vores forretning, og vi anser det for en kerneydelse at reducere vores kunders ressourceforbrug i forbindelse med overgivelse af sager til inkasso. Vi modtager derfor sager på 3 måder, som hver er tilpasset forskellige kundetyper. For det første kan vi modtage data i et utal af formater, og uanset hvilket bogføringssystem kunden anvender, kan der etableres et automatisk dataudtræk, som overgiver sagerne til inkasso. For kunder med middelstore porteføljer har vi udviklet et Excel-ark, hvor sagernes oplysninger let kan indtastes. Har kunden kun af og til sager, kan de med fordel overgives til inkasso via vores web-portal.