Tilbagetagelsesforretninger

Vi bistår kreditsælgere og leasinggivere med at tilbagetage løsøre via fogedretten.