Retssagsbehandling

Inkassosager handler om inddrivelse af fordringer, hvor der ikke er tvivl om, at fordringen består. Gør debitor indsigelse mod betalingen, skal kravet fastslås ved en almindelig retssag, og der ikke længere tale om en inkassosag.

Det sker under en inkassosag, at debitor gør indsigelse mod fordringen, eksempelvis ved at hævde, at et arbejde eller en leverane, som ligger til grund for en faktura, er mangelfuldt. Kommer der sådanne indsigelser fra debitor, skal inkassoprocessen standses, og kravet skal fastslås ved de almindelige domstole ved en egentlig retssag.

Vi bistår hvert år vores kunder med gennemførelse af et stort antal retssager, og vi har en høj succesrate i de sager, som vi igangsætter.

Hvis vi har vurderet, at en sag bør føres, så tilbyder vi fast pris på arbejdet, og vi reducerer vores honorar betydeligt, hvis ikke sagen vindes.