Om os

Vi forener det bedste fra inkassobureauerne og traditionel advokatinkasso. Det betyder på den ene side, at sager let kan overgives til inkasso, og at vi kan tilbyde vores ydelser efter et ægte "no cure no pay" koncept. Samtid kan vi som advokater håndtere alle dele af sagen, herunder vurdere og tvistløse indsigelser, forestå fogedretlig behandling og i sidste ende gennemføre en konkursbehandling, hvis det bliver nødvendigt.

Vores forretningsmodel er baseret på en strømlinet inkassoproces, hvor hver sag på de rette tidspunkter vurderes individuelt af en advokat. På den måde opnår vi både en omkostningseffektiv proces, men også en meget høj succesrate, som er grundlaget for, at vi kan tilbyde en 100 procent succesafhængig honorarmodel.

Vores faglighed som advokater betyder noget for inddrivelsen, og vi har gode erfaringer med at skabe markant bedre resultater med de porteføljer af debitorer, som vi overtager.

Som din repræsentant er vi som advokater garanter for en etisk sagsbehandling. Det er i øvrigt vores erfaring, at en konstruktiv og respektfuld dialog med debitor skaber bedre resultater og er med til at bevare en kunderelation i de tilfælde, hvor der ligger en misforståelse eller fejl bag inkassosagen. En etisk sagsbehandling forhindrer ikke, at en sag forfølges uden ophold, og det kan være fuldt etisk forsvarligt at skride til en hurtig konkursbegæring, hvis det er nødvendigt for at beskytte kreditors interesser.

For os er det en kerneydelse at reducere vores kunders ressourceforbrug på overgivelse af sager til inkasso. Vi har derfor udviklet forskellige forretningsgange, således at vi kan tilbyde optimale løsninger både til vores kunder med +1.000 sager årligt og til de kunder, som kun har brug for vores bistand i enkelte sager.

En personlig relation er det bedste grundlag for et tillidsfuldt samarbejde, og vi kommer gerne på din virksomhed for at drøfte, hvordan vi kan bidrage med værdi i forhold til jeres debitorhåndtering.

Læs mere under "5 spørgsmål om værdiskabelse" og "Ydelser".